Szukasz niskiej ceny? Prowadzisz firmę? Zarejestruj konto i skontaktuj się z nami! Ustawimy dostęp do hurtu >>>
Bezpieczne zakupy
Idosell security badge

Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI
Zachowanie poufności Twoich danych jest dla nas niezwykle ważne i chcemy, aby każdy klient wiedział, w jaki sposób je przetwarzamy. Dlatego sporządziliśmy Politykę prywatności, która opisuje sposób ochrony i przetwarzania danych osobowych.

Administratorem przekazywanych nam przez Ciebie Twoich danych osobowych jest:
 

Nextbeads Sp. z o.o.,

ul. Warszawska 154/14,

25-414 Kielce,

NIP: 6572936616,

REGON:369796935,

KRS 0000725078.

Wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000725078, kapitał zakładowy w całości opłacony wysokości 10 000,00 zł.

adres e-mail: kontakt@nextbeads.com telefon kontaktowy: 796384848

 

Będziemy przetwarzać następujące dane osobowe: 
·       dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail i numer telefonu;
·       informacje na temat płatności i historię płatności;
·       informacje na temat zamówień.
 

- Zebrane dane osobowe przechowujemy na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG). Każda operacja przesyłania danych osobowych jest wykonywana zgodnie z obowiązującym prawem.

- Nie sprzedajemy Twoich danych,  ani ich nie wymieniamy w celach marketingowych z innymi podmiotami.
- W wybranych przypadkach Twoje dane przekazujemy wybranym podmiotom zewnętrznym jedynie w ramach realizacji usług, które zostały przez nas zdefiniowane i w zakresie, jaki obejmują podpisane przez nas umowy powierzenia przetwarzania. Szczegółowe informacje na temat kategorii podmiotów zewnętrznych w zakładkach poniżej.

Podstawą prawną  przetwarzania Twoich danych osobowych jest zawarta umowa, której wzorzec znajduje się Regulaminie. Twoje dane są przetwarzane adekwatnie w stosunku do celu, jakim jest świadczenie przez nas usług dla Ciebie.
Twoje prawa
Prawo dostępu do danych:  
W każdej chwili masz prawo zażądać informacji o tym, które Twoje dane osobowe przechowujemy. Aby to zrobić, skontaktuj się z nami – otrzymasz te informacje pocztą e-mail.
Prawo do przenoszenia: 
Gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe w sposób zautomatyzowany, na podstawie Twojej zgody lub zawartej umowy, masz prawo otrzymać kopię swoich danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytania formacie. Kopia ta może zostać przesłana do Ciebie lub do innego podmiotu. Dotyczy to wyłącznie danych osobowych, które zostały nam przekazane.
Prawo do poprawiania danych: 
Masz prawo zażądać poprawienia swoich danych osobowych, jeśli są one niepoprawne, a także do uzupełnienia niekompletnych danych.  Jeśli masz konto w naszym sklepie, możesz edytować swoje dane osobowe, a także zgody w ramach ustawień swojego konta.
Prawo do usunięcia danych: 
Masz prawo w każdej chwili usunąć jakiekolwiek dane przetwarzane przez nas.
 
Twoje prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych na podstawie uzasadnionego interesu:  
Masz prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie Twoich danych, w zakresie, w jakim przetwarzamy Twoje dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora. Wobec przetwarzania Twoich danych osobowych zaprzestaniemy przetwarzania Twoich danych, chyba że będziemy w stanie znaleźć zgodne z prawem uzasadnienie tego procesu, które unieważni Twój interes lub prawa; albo z powodu roszczeń prawnych.
Prawo do niewyrażenia zgody na marketing bezpośredni:
Masz prawo nie zgodzić się na otrzymywanie materiałów marketingu bezpośredniego, w tym także na sporządzanie analizy Twojego profilu, która jest przygotowywana w celu przygotowania takich materiałów.
Możesz zrezygnować z otrzymywania materiałów marketingu bezpośredniego w następujący sposób:
·       Klikając link rezygnacji w wiadomości e-mail,
·       edytując ustawienia swojego konta na stronie WWW.
 
Prawo do ograniczenia: 
Masz prawo zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych pod następującymi warunkami:
·       jeśli nie zgodzisz się na przetwarzanie danych na podstawie uzasadnionego interesu administratora, wtedy ograniczymy jakiekolwiek przetwarzanie takich danych po zweryfikowaniu, czy istnieje taki uzasadniony interes.
·       jeśli zgłosisz, że Twoje dane osobowe są niepoprawne, wtedy ograniczymy jakiekolwiek przetwarzanie danych do momentu zweryfikowania ich poprawności.
·       jeśli przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, wtedy możesz nie zgodzić się na wykasowanie danych osobowych i zamiast tego zażądać ograniczenia używania Twoich danych osobowych.
·       jeśli nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych, ale są one wymagane do zgłoszenia lub oddalenia roszczenia.
 
Jak możesz korzystać ze swoich praw?
Bardzo poważnie podchodzimy do ochrony danych, dlatego wyznaczyliśmy grupę pracowników, która będzie odpowiadać wyłącznie na pytania dotyczące powyższych kwestii. Możesz się z nimi skontaktować:
·       wysyłając email na adres kontakt@nextbeads.com 
·       dzwoniąc na numer 796 384 848(opłata wg stawek operatora),
·       pisząc na adres naszej siedziby. 
Prawo zgłoszenia skargi w organie nadzorczym:  
Jeśli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe w niewłaściwy sposób, możesz się z nami skontaktować. Masz też prawo zgłosić skargę w organie nadzorczym.
Co to jest cookies?
Cookies - oznaczają dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których korzystasz z naszych serwisów.
Cookies Administratora - oznacza Cookies zamieszczane przez nas, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez nas za pośrednictwem naszych serwisów.
Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez naszych partnerów, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
Jak używamy plików cookie?
Wykorzystuje dwa typy plików cookies:
·      Cookies administratora- oznacza cookies zamieszczane przez Administratora, za pośrednictwem Strony. 
·      Cookies zewnętrzne- oznacza cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem Strony. 
·      Cookies sesyjne- są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika. 
·      Cookies trwałe- są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika. 
 
Używamy zarówno naszych plików cookie, jak i plików cookie podmiotów zewnętrznych w celu gromadzenia statystyk oraz danych użytkowników w formie zagregowanej oraz indywidualnej, a także narzędzi analitycznych do optymalizacji naszej strony i przedstawiania oferty interesującej dla użytkownika.  
Używamy także zewnętrznych plików cookie, które monitorują, w jaki sposób użytkownik korzysta z innych witryn – dzięki czemu możemy też udostępniać materiały marketingowe na innych stronach/w innych kanałach komunikacji.
Cookies administratora są wykorzystywane w następujących celach: 
·       dostosowania zawartości Strony do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze Strony;
·       rozpoznania urządzenia Użytkownika oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia Strony dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb; 3. optymalizacji korzystania ze Strony przez Użytkownika; 
·       dostosowania zawartości Strony do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze Strony - w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić Stronę, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb; 
·       analiz i badań oraz audytu oglądalności poprzez tworzenie anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Strony, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości;
·       zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Strony.


Cookies zewnętrzne są wykorzystywane w następujących celach:
·      prezentowania treści multimedialnych na Stronie, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego, np. youtube;
zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych, np. Google Analytics. 
·      prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy, np. Google AdSense. 
wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji Serwisu za pomocą serwisów społecznościowych, m.in. takich jak Facebook.com, Pinterest.com. 

 

pixel